3 houten blokjes, waarvan 1 met uitroepteken en 2 met vraagteken

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen. Klik gewoon op de vraag om het antwoord te lezen.

1 - 19 van 19

Focuzine® 120 is een geneesmiddel op basis van planten voor de symptomatische behandeling van geheugen-, aandachts- en concentratiestoornissen (zoals die kunnen voorkomen in het natuurlijk verouderingsproces). Een tablet bevat 120 mg EGb 761® (speciaalextract van Ginkgo biloba).

Focuzine® 120 is een geneesmiddel dat zonder voorschrift verkrijgbaar is bij de apotheek.

Ja, er bestaan andere geneesmiddelen die EGb® 761 bevatten, maar deze zijn enkel op voorschrift te verkrijgen. Vraag raad aan uw arts. Enkel Focuzine® 120 is zonder voorschrift verkrijgbaar in de apotheek.

  • Indien u overgevoelig bent aan Ginkgo biloba of andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen worden opgesomd in rubriek 6 van de bijsluiter. 
  • Als u lijdt aan ongecontroleerde stoornissen van de bloedstolling. 
  • Als u een galactose-intolerantie, een Lapp lactasedeficiëntie of een glucose-galactose malabsorptie heeft (zeldzame erfelijke aandoeningen). 
  • In geval van een verhoogde kans op bloedingen (hemorragische diathese) of gelijktijdig gebruik van anticoagulantia, mag dit geneesmiddel alleen worden gebruikt na overleg met een arts. 
  • Het is aangeraden om het gebruik van Focuzine® 120 te vermijden gedurende de zwangerschap en wanneer u borstvoeding geeft.

Focuzine® 120 is geschikt voor inname vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Er zijn geen of onvoldoende gegevens over het gebruik van het Ginkgo biloba extract bij zwangere vrouwen. De uitgevoerde studies zijn onvoldoende om te kunnen oordelen over de reproductietoxiciteit. Uit voorzorg is het aangeraden om Focuzine® 120 te vermijden gedurende de zwangerschap.

Het is niet bekend of Ginkgo biloba extract / metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden. Risico voor pasgeborenen / zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met Focuzine® 120 moet worden gestaakt dan wel niet moet worden ingesteld, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.

U dient één tablet Focuzine® 120 één maal per dag in te nemen, onafhankelijk van de maaltijd. De tablet dient in zijn geheel te worden ingenomen met een beetje water, zonder te kauwen. U mag Focuzine® 120 op eender welk moment van de dag innemen.

In het geval van gelijktijdige inname van Focuzine® 120 met anticoagulantia en anti-aggregantia kan niet worden uitgesloten dat het effect van deze middelen wordt verhoogd. U kan best het advies vragen aan een arts. Uit voorzorg mag Focuzine® 120 niet ingenomen worden met andere geneesmiddelen zonder het advies van uw behandelende arts of apotheker.

Focuzine® 120 bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen “natriumvrij” is.

Ja, Focuzine® 120 bevat lactose. Dit geneesmiddel wordt niet aangeraden aan patiënten met lactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of het glucose-galactose malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Focuzine® 120 bevat geen gluten.

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis te compenseren, maar blijf de gewoonlijke dosis innemen, zoals aangeduid op de bijsluiter of naargelang de instructies van uw arts.

Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In zeer zeldzame gevallen kunnen milde gastro-intestinale klachten, hoofdpijn, allergische huidreacties of overgevoeligheidsreacties voorkomen na gebruik van Ginkgo biloba extract. Bloedingen in bepaalde organen werden gerapporteerd. De frequentie is niet gekend.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Postbus 97 1000 Brussel Madou. Website: www.eenbijwerkingmelden.be. e-mail: adr@fagg.be.

Niet van toepassing.

Het wordt aangeraden om de tablet in zijn geheel in te nemen zonder te kauwen. De tabletten zijn erg hard en kunnen de tanden beschadigen als men dagelijks op een tablet kauwt. De tablet is ook filmomhuld (met een “coating”) om de smaak van het Ginkgo biloba extract te verbergen.

Wordt uw klacht na 8 weken (56 dagen) niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dat contact op met uw arts.

U vindt vele tips om uw geheugen en concentratie te verbeteren door op deze link te klikken.